PIERWSZA RELACJA ZE SPOTKANIA Z OSTOJĄ…

PIERWSZA RELACJA ZE SPOTKANIA Z OSTOJĄ…

W Punkcie Informacji Kariery 

w dniu 9.02.2023 r. odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielem Stowarzyszenia „OSTOJA”
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w ramach cyklu p.t. „Bliżej rynku pracy”.

We Wrocławiu od 1993 roku z inicjatywy rodziców i opiekunów osób z dysfunkcjami działa Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.  W ramach Stowarzyszenia – działają m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Wspomagane Zatrudnienie. Środowiskowy Dom Samopomocy, to dzienna forma wspierająco-aktywizująca osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 rok życia.  Obejmuje rehabilitację społeczną i terapeutyczną. Z oferty rehabilitacji i terapii w Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym może korzystać młodzież i dorośli, a z oferty Warsztatów Terapii Zajęciowej osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, które chcą  przygotować się m.in. do udziału we Wspomaganym Zatrudnianiu.

O szerokim spektrum działania Stowarzyszenia „OSTOJA” uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, Technikum Ekonomicznego i Liceum Ogólnokształcącego mogli usłyszeć podczas zorganizowanego w dniu 9.02.2023 r. spotkania w Punkcie Informacji Kariery od Pani Sylwii Wierzbowskiej koordynatorki do spraw aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, która reprezentowała instytucję.

Na prośbę uczniów przybliżyła ona działania podejmowane w Stowarzyszeniu przez wyodrębnioną grupę trenerów zajmujących się Wspomaganym Zatrudnieniem. Przedstawiła procedurę rekrutacyjną, która jest konieczna, aby osoba z niepełnosprawnością mogła skorzystać z tego typu wsparcia. Rekrutacja – wyjaśniła –  to poznawanie kandydata do zatrudnienia. Osoba, która chce skorzystać ze wspomaganego zatrudnienia przy wsparciu trenera pracy, uczy się m.in. identyfikować swoje mocne strony, pracuje nad słabymi, formułuje własne cele edukacyjne i zawodowe. Trener pokazuje  różne metody poszukiwania pracodawców. Towarzyszy w poznawaniu miejsc zatrudnienia i rodzajów  pracy oraz znalezieniu takiej, którą osoba korzystająca ze wspomagania uzna za dobrą dla siebie. Proces ten trwa tak długo, aż osoba objęta wspomaganiem uzna, że wspieranie nie jest jej już potrzebne.

Pani Sylwia podkreślała, że ważna jest motywacja osoby poszukującej dla siebie perspektywy rozwoju i zachęcała do skorzystania z oferty Stowarzyszenia.

Przypomniała na zakończenie, że głównym celem Stowarzyszenia jest dążenie do stworzenia równych praw i szans życiowych wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, szczególnie w zakresie dostępu do rehabilitacji, terapii, edukacji i wychowania.

Ograniczony czas spotkania pozostawił niedosyt zarówno wśród obecnych uczniów jak i Pani prelegentki, dlatego organizatorki zebrania zaproponowały Pani Sylwii Wierzbowskiej ciąg dalszy, jeszcze w bieżącym roku szkolnym.

Zaproszenie zostało przyjęte😊. Uczniowie brawami podziękowali za ciekawe spotkanie i miłą atmosferę.

 

 

Więcej o działaniach Stowarzyszenia można przeczytać do czego serdecznie zachęcamy:

http://www.ostoja.org.pl/index.php/o-stowarzyszeniu/dzialalnosc-stowarzyszenia

 

Opracowanie tekstu:
Aleksandra Grobelna i Irena Zaczkiewicz-Kląskała

Zobacz także:

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA WROCŁAWIA

12 grudnia 2023
Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia w dniu 5.12 ...
+ czytaj więcej
Logo #LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości

8 października 2023
W roku 2022 w ramach #LaboratoriaPrzyszłości zakupiliśmy wiele atrakcyjnych s ...
+ czytaj więcej
Uczestnicy wycieczki zawodoznawczej odpoczywają przy fontannie „Walka i Zwycięstwo”.

ŚLADAMI HISTORYCZNYCH HOTELI WROCŁAWIA

23 czerwca 2023
FECDiE im ks. M. Lutra Wrocław, 2023/06/22 We Wrocławiu Branżowa Szkoła Pi ...
+ czytaj więcej