Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii im. ks. Marcina Lutra

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra zostało powołane 4 maja 1999 roku przez Diecezję Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w celu kształcenia dzieci i młodzieży. Działania ECDiE są w szczególności ukierunkowane na pracę z młodzieżą niepełnosprawną ruchowo i intelektualnie. W sferze działań Centrum pozostaje również opieka nad ludźmi w podeszłym wieku oraz przewlekle chorymi.

FECDiE kształci młodzież z całej Polski w wieku od 7 do 24 roku życia. Edukacja prowadzona jest w publicznych, bezpłatnych szkołach specjalnych: Szkole Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Ekonomicznym, a także Branżowej Szkole I stopnia oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy. Ponadto w roku 2001 powstała Polsko-Niemiecka Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki”, przyjmujące dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

W szkołach Centrum uczy się kilkuset uczniów, z których około 50 % stanowią osoby spoza Wrocławia, mające możliwość zamieszkania w bezpłatnym internacie.

Programy, które realizujemy w naszych placówkach mają przede wszystkim służyć rozwojowi uczniów i zdobywaniu poczucia własnej wartości, z uwzględnieniem ich indywidualnego poziomu dojrzałości i wyznania.

Jednocześnie FECDiE prowadzi Domy Pomocy Społecznej „Samarytanin” i „Miłosierny Samarytanin”, w których opiekę znajdują osoby starsze oraz przewlekle chore. Pomagamy pensjonariuszom w codziennej pielęgnacji zdrowia i w załatwianiu bieżących spraw osobistych.

Więcej informacji -> FILM