Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra

kształci młodzież z całej Polski w wieku od 7 do 24 roku życia. Edukacja prowadzona jest w publicznych, bezpłatnych szkołach specjalnych, tj. w: Szkole Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Ekonomicznym, a także w Branżowej Szkole I stopnia (przygotowując przyszłych: Introligatorów, Krawców i Pracownik Pomocniczych Obsługi Hotelowej do pracy w zawodzie) oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

W ramach FEDiE funkcjonują również szkoły niepubliczne:  Polsko-Niemiecka Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki”.