SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RAMACH CYKLU – „BLIŻEJ RYNKU PRACY”

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RAMACH CYKLU – „BLIŻEJ RYNKU PRACY”

Uczestnicy projektu „Utworzenie i realizacja zadań CKZiU w placówkach Fundacji ECDiE”, który finansowany jest ze środków RPO WD 2014-2020 w ramach EFS, na zaproszenie doradców zawodowych – Pani Aleksandry Grobelnej i Ireny Zaczkiewicz-Kląskały mieli okazję wysłuchać informacji o zadaniach i formach wspierania osób z niepełnosprawnościami przez Powiatowy Urząd Pracy.

 

(Na zdjęciu: uczestnicy spotkania w dniu 19.01.br. Bliżej rynku pracy)

Gościem spotkania była Pani Mirosława Wawrowska doradca zawodowy z Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.  Uczestnicy otrzymali materiały informacyjne, wzory CV i dużą dawkę wiedzy o tym, czego mogą oczekiwać od Powiatowego Urzędu Pracy, gdy staną przed koniecznością podjęcia decyzji o dalszym swoim życiu zawodowym. Centrum Aktywizacji Zawodowej, działające w ramach PUP, oferuje pomoc  zarówno osobom, które zarejestrują się w PUP, jako osoby bezrobotne poszukujące zatrudnienia, jak i osobom niezarejestrowanym.

Uczniów liceum ogólnokształcącego, a także tych którzy kończą naukę zawodu, zaciekawiła możliwość korzystania z oferty szkoleń finansowanych przez PUP, które mogą zwiększyć szanse na zatrudnienie. Jest to dobry sposób na nabycie nowych kwalifikacji lub poszerzenie już posiadanych. Urząd może również pośredniczyć w znalezieniu zatrudnienia (tzw. pośrednictwo pracy) lub w ramach poradnictwa zawodowego, udzielić pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu.  Osobom, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznana dotacja powyżej 35 tys. złotych.

Pani Mirosława Wawrowska zachęcała uczniów do zainteresowania się udziałem w Giełdach pracy oraz Targach pracy, podczas których można poznać przyszłego pracodawcę. Uczestnicy spotkania otrzymali broszurę wydaną przez Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP we Wrocławiu, w której mogą przeczytać o  najważniejszych formach wsparcia kierowanych do poszukujących swojego miejsca na rynku pracy.

Na zakończenie Pani Mirosława Wawrowska zaprosiła uczniów do PUP we Wrocławiu, co zostało przyjęte z dużym zadowoleniem i nagrodzone brawami.

 

Opracowanie tekstu: Aleksandra Grobelna
Irena Zaczkiewicz-Kląskała

Zobacz także:

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA WROCŁAWIA

12 grudnia 2023
Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia w dniu 5.12 ...
+ czytaj więcej
Logo #LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości

8 października 2023
W roku 2022 w ramach #LaboratoriaPrzyszłości zakupiliśmy wiele atrakcyjnych s ...
+ czytaj więcej
Uczestnicy wycieczki zawodoznawczej odpoczywają przy fontannie „Walka i Zwycięstwo”.

ŚLADAMI HISTORYCZNYCH HOTELI WROCŁAWIA

23 czerwca 2023
FECDiE im ks. M. Lutra Wrocław, 2023/06/22 We Wrocławiu Branżowa Szkoła Pi ...
+ czytaj więcej