ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Fundacja ECDiE realizująca projekt pt.: „Klub seniora jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców m. Wrocławia”, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zatrudni prawnika do prowadzenia poradnictwa indywidulanego dla uczestników projektu – seniorów. Poradnictwo będzie prowadzone raz w tygodniu po 2 godziny (dwa razy w miesiącu) – w formie dyżuru (dodatkowo może odbywać się w formie on-line lub telefonicznie) – po wcześniejszym zgłoszeniu się uczestnika.

Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami starszymi i doświadczenie w prowadzeniu zajęć/poradnictwa dla seniorów.

Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie.
Osoby zainteresowane i spełniające kryteria proszone są o wysłanie CV do dnia 16.09.2022 na adres: projekty@diakonia.pl

Zobacz także:

Na stole w otwartym drewnianym pudełku leży medal z wygrawerowanym obrazkiem Wrocławskiego Rynku i napisem Merito de Wratislavia - Zasłużony dla Wrocławia. Medal leży obok dokumentu potwierdzającego nadanie odznaczenia opatrzonego herbem Wrocławia z podpisem Prezydenta Wrocławia.

MERITO DE WRATISLAVIA

14 grudnia 2022
Prezes Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra z ...
+ czytaj więcej
Uśmiechnięta dziewczyna z zespołem Downa trzyma w ręku ozdobioną ręcznie małą latareczkę. Na dole zdjęcia znajdują się logotypy Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu i Biura Bez Barier.

PERFORMANS #ŚWIATŁO

20 października 2022
Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji realizuje w tym roku kampanię ...
+ czytaj więcej