KRAWIEC – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

KRAWIEC – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

W dniu 5 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół i Placówek Fundacji ECDiE im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu w pracowni krawieckiej na zaproszenie pani Ireny Zaczkiewicz-Kląskały, uczniowie BS I stopnia w zawodzie  krawiec, gościli panią Anetę Fąfara właścicielkę Zakładu Krawieckiego – Pracownia 17 z Wrocławia.  W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu pt. „Utworzenie i realizacja zadań CKZiU w placówkach Fundacji ECDiE”, koordynator projektu Jakub Pytel oraz panie nauczycielki zawodu Iwona Knowczyńska i Iwona Kwiatkowska. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków RPO WD 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie było okazją do podziękowania za umożliwienie naszym uczniom odbycia praktyki zawodowej w rzeczywistych warunkach a tym samym pogłębienia wiedzy i umiejętności uczniów w zawodzie krawiec. Mogliśmy również zapytać bezpośrednio pracodawcę o jego oczekiwania wobec kandydatów do pracy  w tym zawodzie. Pani Aneta Fąfara na wstępie opowiedziała o swojej drodze do zawodu krawiec. Podkreśliła, że krawiectwo jest jej pasją. Pomimo wykształcenia ekonomicznego i wielu lat pracy w urzędach, postanowiła realizować się w branży odzieżowej. Odpowiadając na zapytania o oczekiwania wobec kandydata mocno podkreśliła wagę zaangażowania w powierzone zadania i dokładność. Stwierdziła z pełnym przekonaniem, że zawód krawiec jest zawodem z PRZYSZŁOŚCIĄ.

(Na zdj. Pani Aneta Fąfara i uczestnicy projektu oraz uczniowie BS I stopnia w zawodzie krawiec).

Uczestnicy spotkania mogli również pochwalić się swoimi umiejętnościami i zainteresowaniami. Opowiadali jakie posiadają umiejętności potrzebne w zawodzie krawiec i co sprawia im przyjemność.  O mocnych stronach swoich uczniów świadczyły prace wykonane podczas zajęć, zademonstrowane przez Panie Iwonę Knowczyńską i Iwonę Kwiatkowską.

(Na zdj. spódnica, bluza wykonana pod kierunkiem nauczycieli zawodu w pracowni krawieckiej i Leszek Majner podczas  wystąpienia)

Ciekawie o wrażeniach z odbytej praktyki opowiadał Leszek Majner – uczestnik projektu. Podkreślił, że Pracownia 17 wzbudziła w nim podziw swoim wyposażeniem oraz stylem w jakim jest urządzona. Stwierdził, że dzięki praktyce poznał nowe maszyny krawieckie, po raz pierwszy odsługiwał klientów i nauczył się większej dokładności w szyciu. Z prawdziwą dumą pochwalił się, że sam uszył sobie śpiwór. Spotkanie zakończyło się życzeniami kierowanymi do uczniów przez Panią Anetę Fąfara, żeby podążali za swoją pasją.  Życzyła uczniom wytrwałości w pokonywaniu trudności i chęci uczenia się nowych rzeczy. Brawami podziękowano Pani Anecie Fąfarze za poświęcony czas i rozmowę.  Tym, którzy zainteresowani są budowaniem swojej kariery, polecam wsłuchać się w argumenty naszego gościa, podczas rozmowy w telewizji Echo 24 dostępnej pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=YgqxD7JvmBQ

Opracowanie tekstu:
doradca zawodowy Irena Zaczkiewicz-Kląskała

Zobacz także:

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA WROCŁAWIA

12 grudnia 2023
Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia w dniu 5.12 ...
+ czytaj więcej
Logo #LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości

8 października 2023
W roku 2022 w ramach #LaboratoriaPrzyszłości zakupiliśmy wiele atrakcyjnych s ...
+ czytaj więcej
Uczestnicy wycieczki zawodoznawczej odpoczywają przy fontannie „Walka i Zwycięstwo”.

ŚLADAMI HISTORYCZNYCH HOTELI WROCŁAWIA

23 czerwca 2023
FECDiE im ks. M. Lutra Wrocław, 2023/06/22 We Wrocławiu Branżowa Szkoła Pi ...
+ czytaj więcej