ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do złożenia oferty na zrealizowanie zakupu wyposażenia do organizacji przerw kawowych w ramach projektu pn.: „Klub Seniora jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców m. Wrocławia”, nr RPDS.09.02.01-02-0079/19. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 9.2 (poddziałanie 9.2.1).

Szczegóły znajdują się w załącznikach:
Zapytanie ofertowe
Wzór oferty

Zobacz także:

Na stole w otwartym drewnianym pudełku leży medal z wygrawerowanym obrazkiem Wrocławskiego Rynku i napisem Merito de Wratislavia - Zasłużony dla Wrocławia. Medal leży obok dokumentu potwierdzającego nadanie odznaczenia opatrzonego herbem Wrocławia z podpisem Prezydenta Wrocławia.

MERITO DE WRATISLAVIA

14 grudnia 2022
Prezes Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra z ...
+ czytaj więcej
Uśmiechnięta dziewczyna z zespołem Downa trzyma w ręku ozdobioną ręcznie małą latareczkę. Na dole zdjęcia znajdują się logotypy Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu i Biura Bez Barier.

PERFORMANS #ŚWIATŁO

20 października 2022
Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji realizuje w tym roku kampanię ...
+ czytaj więcej