Koniec projektu RPO 7.2.2

Koniec projektu RPO 7.2.2

Wraz z końcem lutego br. zakończyła się realizacja projektu pn.: „Poprawa warunków nauki w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt cyfrowy i dydaktyczny dwóch pracowni cyfrowych i matematycznych, chemicznej oraz przyrodniczej, a także kompleksowego wyposażenia pracowni gastronomicznej celem utworzenia w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”. Przedsięwzięcie realizowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020.

Dzięki Funduszom Europejskim szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra zyskały wyposażenie dwóch pracowni cyfrowych, dwóch pracowni matematycznych oraz pracowni chemicznej, biologicznej. Ponadto kompleksowo doposażono pracownię gastronomiczną. Placówki otrzymały nie tylko nowe meble, ale także m.in. kompletne zestawy komputerowe, drukarki 3D, roboty edukacyjne, zestawy modułowe do nauki chemii oraz biologii, a także zestawy do nauki matematyki metodą Montessori.

Zobacz także:

Na stole w otwartym drewnianym pudełku leży medal z wygrawerowanym obrazkiem Wrocławskiego Rynku i napisem Merito de Wratislavia - Zasłużony dla Wrocławia. Medal leży obok dokumentu potwierdzającego nadanie odznaczenia opatrzonego herbem Wrocławia z podpisem Prezydenta Wrocławia.

MERITO DE WRATISLAVIA

14 grudnia 2022
Prezes Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra z ...
+ czytaj więcej
Uśmiechnięta dziewczyna z zespołem Downa trzyma w ręku ozdobioną ręcznie małą latareczkę. Na dole zdjęcia znajdują się logotypy Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu i Biura Bez Barier.

PERFORMANS #ŚWIATŁO

20 października 2022
Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji realizuje w tym roku kampanię ...
+ czytaj więcej