SZACOWANIE

 

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Klub Seniora jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców m. Wrocławia”, nr projektu: RPDS.09.02.01-02-0079/19, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020, Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o wycenę następujących rodzajów usług:

 

1. Dyżur psychologa:

wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami starszymi i doświadczenie w prowadzeniu zajęć/poradnictwa dla seniorów.

Wymiar zaangażowania: 4 godz. w miesiącu (2×2 godziny/miesiąc)

 

2. Dyżur prawnika:

wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami starszymi i doświadczenie w prowadzeniu zajęć/poradnictwa dla seniorów.

Wymiar zaangażowania: 4 godz. w miesiącu (2×2 godziny/miesiąc)

 

3. Zajęcia z jogi:

wymagania: udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia zajęć z jogi, min. 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi.

Wymiar zaangażowania: 4 godz. w miesiącu (2×2 godziny/miesiąc)

 

4. Trener nordic-walking

wymagania: udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia zajęć z nordic-walking, min. 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi.

Wymiar zaangażowania: 4 godz. w miesiącu (2×2 godziny/miesiąc)

 

Oferty można składać osobiście w siedzibie Fundacji lub za pośrednictwem maila: projekty@diakonia.pl do 12.01.2021 r.

Zobacz także:

Na stole w otwartym drewnianym pudełku leży medal z wygrawerowanym obrazkiem Wrocławskiego Rynku i napisem Merito de Wratislavia - Zasłużony dla Wrocławia. Medal leży obok dokumentu potwierdzającego nadanie odznaczenia opatrzonego herbem Wrocławia z podpisem Prezydenta Wrocławia.

MERITO DE WRATISLAVIA

14 grudnia 2022
Prezes Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra z ...
+ czytaj więcej
Uśmiechnięta dziewczyna z zespołem Downa trzyma w ręku ozdobioną ręcznie małą latareczkę. Na dole zdjęcia znajdują się logotypy Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu i Biura Bez Barier.

PERFORMANS #ŚWIATŁO

20 października 2022
Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji realizuje w tym roku kampanię ...
+ czytaj więcej