KLUB SENIORA JAKO ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW M. WROCŁAWIA

KLUB SENIORA JAKO ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW M. WROCŁAWIA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Drodzy Seniorzy,

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie unijnym pn.: „Klub Seniora jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców m. Wrocławia”.

 

Realizatorem projektu jest Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra, która w terminie od 01.09.2020 r. do 30.06.2023 r. będzie udzielała wsparcia dla mieszkańców Wrocławia w wieku 60 lat – kobiety oraz 65 – mężczyźni, poprzez realizację następujących zadań:

 

1. Zagospodarowanie czasu wolnego i działania zwiększające aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym:

– warsztaty teatralne i krawieckie;

– klub książki oraz gry rozwijające pamięć i pobudzające funkcje mózgu.

 

2. Działania prozdrowotne:

– spotkania z lekarzami mające na celu profilaktykę i edukację prozdrowotną.

 

3. Działania zwiększające uczestnictwo seniorów w obcowaniu z kulturą i sztuką:

– organizacja wyjść do instytucji kultury – teatr, opera, kino, itp.

 

4. Zajęcia ruchowe i sportowe:

– joga;

– nordic walking.

 

5. Poradnictwo specjalistyczne:

– konsultacje z prawnikiem oraz poradnictwo psychologiczne.

 

6. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc w Klubie Seniora:

– funkcjonowanie klubu przez 4 dni robocze w tygodniu, przez 5 godzin dziennie;

– Seniorzy będą mieli zapewnioną przerwę kawową.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 60+ kobiety i 65+ mężczyźni, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez kompleksowe działania w ramach nowo utworzonego Klubu Seniora, wzmacniające samodzielność i komfort życia osób starszych niesamodzielnych.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzeby związane z zapewnieniem dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych.

 

ZAINTERESOWANYCH SENIORÓW ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z BIUREM PROJEKTU:
Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra
ul. ks. Marcina Lutra 2-8
54-239 Wrocław
Numer telefonu: 533-620-950
e-mail: jakub.pytel@diakonia.pl
Adres strony www: https://diakonia.pl/

 

Wartość Projektu: 1 023 160,41 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 869 686,34 zł

Beneficjent Projektu: Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra

„Klub Seniora jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców m. Wrocławia”

Nr projektu: RPDS.09.02.01-02-0079/19

Oś priorytetowa nr 9 Włączenie społeczne

9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

Zobacz także:

Na stole w otwartym drewnianym pudełku leży medal z wygrawerowanym obrazkiem Wrocławskiego Rynku i napisem Merito de Wratislavia - Zasłużony dla Wrocławia. Medal leży obok dokumentu potwierdzającego nadanie odznaczenia opatrzonego herbem Wrocławia z podpisem Prezydenta Wrocławia.

MERITO DE WRATISLAVIA

14 grudnia 2022
Prezes Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra z ...
+ czytaj więcej
Uśmiechnięta dziewczyna z zespołem Downa trzyma w ręku ozdobioną ręcznie małą latareczkę. Na dole zdjęcia znajdują się logotypy Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu i Biura Bez Barier.

PERFORMANS #ŚWIATŁO

20 października 2022
Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji realizuje w tym roku kampanię ...
+ czytaj więcej