ROZPOCZĘCIE NOWEGO PROJEKTU

ROZPOCZĘCIE NOWEGO PROJEKTU

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice, Nauczyciele Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej i Technikum Ekonomicznego Specjalnego

 

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra w terminie od 01.03.2020 r. do 28.02.2022 r. realizuje projekt pn.„Utworzenie i realizacja zadań CKZiU w placówkach Fundacji ECDiE”, zgodnie z którym, uczniowie i nauczyciele Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej oraz Technikum Ekonomicznego Specjalnego zostaną objęci następującym wsparciem:

– Organizacja i przeprowadzenie praktyk zawodowych u pracodawców dla 63 uczniów.

– Organizacja dodatkowych zajęć z kompetencji miękkich wzmacniających współpracę w grupie, odpowiedzialność, kreatywność uczniów. Ponadto przewidziane są zajęcia prowadzone z udziałem pracodawców.

– Utworzenie Punktu Informacji i Kariery (PIK), który będzie realizował zadania doradztwa zawodowego – grupowe i indywidualne.

– Realizacja współpracy z pracodawcami, innymi placówkami kształcenia zawodowego oraz instytucjami rynku pracy, w celu wypracowania systemu i modelu działania w zakresie kształcenia i przygotowania uczniów do egzaminu i przyszłej pracy u przedsiębiorców.

– Utworzenie ośrodka egzaminacyjnego, w ramach którego nastąpi wyposażenie pracowni krawieckiej w Szkole Branżowej I Stopnia Specjalnej oraz przeprowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego i uzyskania tytułu technik ekonomista w Technikum Ekonomicznym Specjalnym.

– Podniesienie kwalifikacji 6 nauczycieli Technikum Ekonomicznego Specjalnego.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy i zwiększenie szans na zatrudnienie 48 uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej i 30 uczniów Technikum Ekonomicznego Specjalnego prowadzonych przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra.

Do projektu zrekrutowanych zostanie: 48 uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej oraz 30 uczniów i 6 nauczycieli Technikum Ekonomicznego Specjalnego.

Zakładane rezultaty projektu:

6 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje, 63 uczniów uzyska kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, 1 szkoła kształcenia zawodowego będzie wykorzystywać doposażenie zakupione dzięki EFS.

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy Szkoły Branżowej i Technikum Ekonomicznego.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

BIURO PROJEKTU/KONTAKT
FUNDACJA EWANGELICKIE CENTRUM DIAKONII I EDUKACJI IM.KS. MARCINA LUTRA

ul. ks. Marcina Lutra 2-8
54-239 Wrocław
e-mail: sekretariat@diakonia.pl
Adres strony – www: https://diakonia.pl/

Wartość Projektu: 1 029 112,80 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 874 745,88 zł

Zobacz także:

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA WROCŁAWIA

12 grudnia 2023
Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia w dniu 5.12 ...
+ czytaj więcej
Logo #LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości

8 października 2023
W roku 2022 w ramach #LaboratoriaPrzyszłości zakupiliśmy wiele atrakcyjnych s ...
+ czytaj więcej
Uczestnicy wycieczki zawodoznawczej odpoczywają przy fontannie „Walka i Zwycięstwo”.

ŚLADAMI HISTORYCZNYCH HOTELI WROCŁAWIA

23 czerwca 2023
FECDiE im ks. M. Lutra Wrocław, 2023/06/22 We Wrocławiu Branżowa Szkoła Pi ...
+ czytaj więcej