Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków UE

Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków UE

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele Szkoły Branżowej I Stopnia!

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra 01 lutego 2020 roku rozpoczęła realizację projektu pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w szkole Fundacji ECDiE”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmie wsparciem uczniów i nauczycieli Szkoły Branżowej I Stopnia. Dodatkowo planuje się doposażenie pracowni nauki zawodu.

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy i zwiększenie szans na zatrudnienie 48 uczniów (21 kobiet i 27 mężczyzn) Szkoły Branżowej. Możliwe to będzie m.in. dzięki realizacji praktyk zawodowych bezpośrednio u pracodawców, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, a także wyposażeniu pracowni zawodowych. Dodatkowo wsparciem zostaną objęci nauczyciele kształcenia zawodowego, aby mogli w efektywny sposób przygotowywać uczniów zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Realizacja projektu zaplanowana jest do 31 stycznia 2022 roku.

BIURO PROJEKTU/KONTAKT
FUNDACJA EWANGELICKIE CENTRUM DIAKONII I EDUKACJI IM.KS. MARCINA LUTRA
ul. ks. Marcina Lutra 2-8
54-239 Wrocław
e-mail: sekretariat@diakonia.pl
Adres strony www: https://diakonia.pl/
ZAPRASZAMY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA SPECJALNEJ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!
Wartość Projektu: 731 889,22 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 621 250,08 zł

 

Zobacz także:

AKCJA ŻONKILE

13 kwietnia 2021
...
+ czytaj więcej

KONKURS “PORTRET BOHATERA WYBRANEJ KSIĄŻKI”

16 marca 2021
Poniżej prezentujemy prace konkursowe: https://youtu.be/vlkDkzbfhnk?t=2 ...
+ czytaj więcej

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

22 grudnia 2020
TERMINY ZIMOWEJ PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ ORAZ FERII ZIMOWYCH ...
+ czytaj więcej
Zmień rozmiar czcionki
Contrast