Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków UE

Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków UE

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele Szkoły Branżowej I Stopnia!

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra 01 lutego 2020 roku rozpoczęła realizację projektu pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w szkole Fundacji ECDiE”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmie wsparciem uczniów i nauczycieli Szkoły Branżowej I Stopnia. Dodatkowo planuje się doposażenie pracowni nauki zawodu.

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy i zwiększenie szans na zatrudnienie 48 uczniów (21 kobiet i 27 mężczyzn) Szkoły Branżowej. Możliwe to będzie m.in. dzięki realizacji praktyk zawodowych bezpośrednio u pracodawców, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, a także wyposażeniu pracowni zawodowych. Dodatkowo wsparciem zostaną objęci nauczyciele kształcenia zawodowego, aby mogli w efektywny sposób przygotowywać uczniów zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Realizacja projektu zaplanowana jest do 31 stycznia 2022 roku.

BIURO PROJEKTU/KONTAKT
FUNDACJA EWANGELICKIE CENTRUM DIAKONII I EDUKACJI IM.KS. MARCINA LUTRA
ul. ks. Marcina Lutra 2-8
54-239 Wrocław
e-mail: sekretariat@diakonia.pl
Adres strony www: https://diakonia.pl/
ZAPRASZAMY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA SPECJALNEJ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!
Wartość Projektu: 731 889,22 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 621 250,08 zł

 

Zobacz także:

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA WROCŁAWIA

12 grudnia 2023
Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia w dniu 5.12 ...
+ czytaj więcej
Logo #LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości

8 października 2023
W roku 2022 w ramach #LaboratoriaPrzyszłości zakupiliśmy wiele atrakcyjnych s ...
+ czytaj więcej
Uczestnicy wycieczki zawodoznawczej odpoczywają przy fontannie „Walka i Zwycięstwo”.

ŚLADAMI HISTORYCZNYCH HOTELI WROCŁAWIA

23 czerwca 2023
FECDiE im ks. M. Lutra Wrocław, 2023/06/22 We Wrocławiu Branżowa Szkoła Pi ...
+ czytaj więcej