Rozpoczynamy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

Rozpoczynamy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

Niedawno rozpoczęty rok szkolny będzie wyjątkowy dla placówek prowadzonych przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra. Od 1 września 2019 roku rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Poprawa warunków nauki w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt cyfrowy i dydaktyczny dwóch pracowni cyfrowych i matematycznych, chemicznej oraz przyrodniczej, a także kompleksowego wyposażenia pracowni gastronomicznej celem utworzenia w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”.

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Oś priorytetowa nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest poprawa warunków, w których kształcą się uczniowie naszych placówek, a także rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia, które dotychczas były niemożliwe do zrealizowania. Zakupione w ramach przedsięwzięcia wyposażenie będzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu zaplanowana jest do 30 września 2020 roku.

Zobacz także:

Na stole w otwartym drewnianym pudełku leży medal z wygrawerowanym obrazkiem Wrocławskiego Rynku i napisem Merito de Wratislavia - Zasłużony dla Wrocławia. Medal leży obok dokumentu potwierdzającego nadanie odznaczenia opatrzonego herbem Wrocławia z podpisem Prezydenta Wrocławia.

MERITO DE WRATISLAVIA

14 grudnia 2022
Prezes Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra z ...
+ czytaj więcej
Uśmiechnięta dziewczyna z zespołem Downa trzyma w ręku ozdobioną ręcznie małą latareczkę. Na dole zdjęcia znajdują się logotypy Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu i Biura Bez Barier.

PERFORMANS #ŚWIATŁO

20 października 2022
Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji realizuje w tym roku kampanię ...
+ czytaj więcej