Rozpoczynamy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

Rozpoczynamy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

Niedawno rozpoczęty rok szkolny będzie wyjątkowy dla placówek prowadzonych przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra. Od 1 września 2019 roku rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Poprawa warunków nauki w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt cyfrowy i dydaktyczny dwóch pracowni cyfrowych i matematycznych, chemicznej oraz przyrodniczej, a także kompleksowego wyposażenia pracowni gastronomicznej celem utworzenia w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”.

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Oś priorytetowa nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest poprawa warunków, w których kształcą się uczniowie naszych placówek, a także rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia, które dotychczas były niemożliwe do zrealizowania. Zakupione w ramach przedsięwzięcia wyposażenie będzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu zaplanowana jest do 30 września 2020 roku.

Zobacz także:

DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU

21 września 2019
Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra została ...
+ czytaj więcej

Zapraszamy do współpracy

12 września 2019
W związku z wejściem w życie od dnia 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kw ...
+ czytaj więcej
diakonia.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.
idź do góry
Zmień rozmiar czcionki
Contrast