PRAWO W SZKOLE…

PRAWO W SZKOLE…

…spotkanie uczniów z przedstawicielem Okręgowej Izby Radców Prawnych

27 listopada 2018 r. gościliśmy przedstawiciela Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, pana mecenasa Roberta Staszewskiego. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Technikum Ekonomicznego i Liceum Ogólnokształcącego.  W pierwszej części spotkania pan mecenas Robert Staszewski przedstawił uczniom zawody prawnicze i zademonstrował obowiązujące w nich togi. Głównym tematem spotkania była ochrona dóbr osobistych.

Pan mecenas podawał przykłady postępowań sądowych, w których rozstrzygane były sprawy o ich naruszanie z wykorzystaniem Internetu. Sugerował uczniom dużą ostrożność w ujawnianiu swoich danych osobowych w sieci.  Namawiał do niezwłocznego informowania o stwierdzonych przypadkach naruszeń, w pierwszej kolejności rodziców, opiekunów, nauczycieli lub policję.

Uczniowie zadawali również pytania min. o odpowiedzialność za naruszanie prawa autorskiego i wizerunku. Część pytań dotyczyła korzystania z sieci, prawa do rozpowszechniania w Internecie informacji, kopiowania i zakresu odpowiedzialności za ewentualne naruszenie przepisów w tym zakresie.

Pan mecenas Robert Staszewski zapewnił, że uczniowie i ich rodzice w wyznaczonych dniach, mogą skorzystać, w razie potrzeby, z bezpłatnych porad prawnych udzielanych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Uczniowie brawami podziękowali Panu mecenasowi za spotkanie.

                                                                        Irena Zaczkiewicz-Kląskała

Zobacz także:

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA WROCŁAWIA

12 grudnia 2023
Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia w dniu 5.12 ...
+ czytaj więcej
Logo #LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości

8 października 2023
W roku 2022 w ramach #LaboratoriaPrzyszłości zakupiliśmy wiele atrakcyjnych s ...
+ czytaj więcej
Uczestnicy wycieczki zawodoznawczej odpoczywają przy fontannie „Walka i Zwycięstwo”.

ŚLADAMI HISTORYCZNYCH HOTELI WROCŁAWIA

23 czerwca 2023
FECDiE im ks. M. Lutra Wrocław, 2023/06/22 We Wrocławiu Branżowa Szkoła Pi ...
+ czytaj więcej