„Bliżej Europy – bliżej siebie, bliżej świata”

„Bliżej Europy – bliżej siebie, bliżej świata”

Młodzież niepełnosprawna ruchowo, z autyzmem, Zespołem Aspergera czy innymi dysfunkcjami, niejednokrotnie doświadcza negatywnych emocji i rozczarowań w trakcie edukacji, realizowania swoich celów, marzeń czy planów związanych z rozwojem zawodowym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, chcąc zminimalizować ryzyko wykluczenia społecznego, na które osoby z niepełnosprawnością są szczególnie narażone, powstał projekt pt.: „Bliżej Europy – bliżej siebie, bliżej świata” dedykowany uczniom Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół i Placówek Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu. Projekt został zrealizowany w terminie od 1 czerwca 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku w ramach programu Erasmus plus Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej. Obejmował wiele ciekawych, ważnych i owocnych działań.

Jednym z pierwszych elementów projektu były wyjazdy na dwutygodniowe kursy językowe – mobilności czterech nauczycielek ze szkoły: nauczycielki języka niemieckiego, języka polskiego i wiedzy o kulturze, nauczycielki matematyki i fizyki oraz psycholog szkolnej. Mobilności odbyły się w trzech krajach: Wielkiej Brytanii, Francji i na Malcie, a doskonalonymi językami były język angielski i francuski. Wyjazdy umożliwiły podniesienie umiejętności językowych, poznanie nowych, alternatywnych metod nauczania i wymianę doświadczeń. Nauczycielki pokazując zdjęcia i opowiadając ciekawostki na temat odwiedzanych miejsc, podzieliły się wrażeniami ze swoich wyjazdów z uczniami i były dla nich przykładem tego, że wiedzę i umiejętności można zdobywać
w każdym wieku i na różne sposoby.

W kolejnych miesiącach uczniowie mieli okazję uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach, warsztatach, wyjściach i projekcjach filmowych. Na początku wyrazili swoją opinię na temat poczucia europejskości i wizerunku Europejczyka, czego efektem była zbiorowa praca plastyczna pt.: „ Euroludek”.

Podczas warsztatów „ A gdybym był uchodźcą?” zorganizowanych przez Fundację Czarna Owca przybliżono młodzieży sytuację uchodźców, pogłębiono świadomość dotyczącą problemów, z jakimi spotykają się obcokrajowcy zmuszeni do opuszczenia własnego kraju, a poprzez możliwość odegrania roli uchodźcy, rozwinięto w uczniach wrażliwość i empatię. Podsumowaniem warsztatów było wspólne odczytanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i projekcja filmu dokumentalnego zrealizowanego przez uchodźców.

Doskonałą okazją do uświadomienia uczniom roli organizacji pożytku publicznego był zorganizowany w ramach projektu Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Szkoły Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji posiadają status Organizacji Goszczącej Wolontariuszy EVS. Chcąc docenić pracę naszych wolontariuszy EVS, wyrazić uznanie i wdzięczność, zorganizowaliśmy spotkanie, na które zaprosiliśmy naszych uczniów, nauczycieli oraz dyrekcję szkół. Na spotkanie zaprosiliśmy też gości: pana Michała Krasnosielskiego, koordynatora wolontariatu w Bonifraterskim Centrum Opieki Hospicyjnej oraz obecną wolontariuszkę hospicjum, absolwentkę naszej Polsko-Niemieckiej Szkoły Podstawowej – Natalię Cieślińską, którzy podzielili się z nami swoimi doświadczeniami. W miłej atmosferze, przy wspólnym stole, mogliśmy posłuchać ciekawych opowieści, zadać pytania, dowiedzieć się, jak to jest być wolontariuszem i dlaczego warto bezinteresownie pomagać innym.

Kolejnym ważnym wydarzeniem projektu było niewątpliwie Międzynarodowe Spotkanie Świąteczne. Nasz gabinet 307, będący na co dzień salą od fizyki, zmienił się w wyjątkowe miejsce, z którego odbyliśmy podróż dookoła świata. Gościliśmy studentów i studentki Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy przybyli do Polski z najdalszych zakątków świata, m.in. z Chin, Japonii, Indonezji, Kolumbii, Meksyku, Senegalu, Turcji, Angoli, Egiptu, Białorusi i Ukrainy. Czas upłynął nam niezwykle sympatycznie na wspólnym kolędowaniu, zarówno w języku polskim, jak i angielskim czy hiszpańskim. Mogliśmy przybliżyć gościom świąteczne tradycje naszego kraju, ale także mieliśmy niepowtarzalną okazję poznać zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia w państwach naszych gości. Była to też doskonała możliwość na wykazanie się znajomością języków obcych i wykorzystanie umiejętności konwersacji w praktyce. Podziwialiśmy, jak wspaniale nasi goście, nawet po kilkumiesięcznym pobycie w Polsce, radzą sobie z naszym ojczystym językiem. Dzięki opiekunom studentów – Pani Halinie Karaszewskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego i Pani Urszuli Romańczuk z Politechniki Wrocławskiej nawiązaliśmy wiele ciekawych znajomości, które z pewnością będą kontynuowane. Warto podkreślić, że nasze spotkanie, poza wymiarem międzykulturowym, miało również charakter międzyreligijny – wśród studentów byli nie tylko chrześcijanie różnych wyznań, ale także muzułmanie, którzy mówili o swoich świętach i ich przeżywaniu. Na koniec wszyscy złożyliśmy sobie świąteczne życzenia i zgodnie z tradycją obdarowaliśmy się słodkimi upominkami.

Nasz projekt obejmował również udział w Dniu Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji  ogłoszono konkurs dla lokalnych organizatorów na najciekawszą inicjatywę. Zgłoszonych zostało 3654 inicjatyw z całej Polski, w tym  nasza inicjatywa lokalna. Po przeanalizowaniu nadesłanych relacji, zostaliśmy uznani za zwycięzcę i otrzymaliśmy główną nagrodę (monitor touchscreen)  ufundowaną przez Fundację Orange (Główny Partner DBI 2018)oraz Multimediawszkole.pl (Partner DBI 2018).

Ciekawym wydarzeniem były również Warsztaty Antydyskryminacyjne z  Lude Reno, pt.: „Różnorodność vs. ksenofobia”. Pochodzący z Martyniki Lude, założyciel Fundacji PO-NAD-TO, na przykładzie swojego życia dementował stereotypy, z którymi sam musiał się zmierzyć.  Charyzmatyczny i energiczny edukator szybko nawiązał dobry kontakt z uczniami, którzy mogli przekonać się, że pomimo różnych wyznań, koloru skóry, pochodzenia wszyscy mamy ze sobą wiele wspólnego.

Duży entuzjazm towarzyszył również spotkaniu z panem Ryszardem Tomaszewskim -Mistrzem Olimpijskim i Świata, Multimedalistą w konkurencji wyciskania sztangi na leżąco, uczestnikiem paraolimpiad. Pan Ryszard Tomaszewski jest od lat związany z naszymi szkołami, gdzie prowadzi zajęcia z młodzieżą niepełnosprawną w ramach działalności Klubu Start Wrocław.  Hasłem przewodnim spotkania były słowa Stephena Hawkinga „Przeciwstawić się przeciwnościom” i taki też był przekaz przygotowanej przez naszego gościa prezentacji. Młodzież mogła przekonać się, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w realizowaniu marzeń. Wręcz przeciwnie – każdy może osiągnąć w życiu sukces, jeśli tylko będzie wytrwale realizował zamierzone cele. Druga część spotkania poświęcona została zmarłemu Stephenowi Hawkingowi. Nauczycielka fizyki przybliżyła uczniom sylwetkę tego brytyjskiego astrofizyka, kosmologa, fizyka, którego główne osiągnięcia dotyczyły teoretycznej kosmologii oraz grawitacji kwantowej. Z ogromnym zainteresowaniem uczniowie obejrzeli film „Teoria wszechświata”, po raz kolejny przekonując się, że niepełnosprawność nie musi stanowić ograniczenia.

W ramach projektu odbyło się także wyjście do Dolnośląskiego Centrum Filmowego na film dokumentalny pt. „Znaleźć dom” opisujący w bardzo przejmujący i emocjonalny sposób losy dzieci uchodźców przebywających w Danii. Projekcja filmu połączona była
z dyskusją dotyczącą dyskryminacji, stereotypów, przejawów ksenofobii. Nasi uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w wymianie poglądów między licealistami różnych wrocławskich szkół, wykazując się dużą dojrzałością i znajomością tematu.

Ciekawym wydarzeniem była lekcja tematyczna w Muzeum Sztuki Cmentarnej, pt.:„Historia wrocławskich Żydów – lekcją tolerancji”. W trakcie spaceru klimatycznymi alejkami cmentarza, uczniowie poznali wiele osobistości i wybitnych postaci pochodzenia żydowskiego, których udział w tworzeniu miasta Wrocławia był ogromny. Zapoznali się też z niektórymi zwyczajami i elementami Wiary Mojżeszowej.

Podsumowując, projekt „Bliżej Europy – bliżej siebie, bliżej świata” przyczynił się do podniesienia kwalifikacji i umiejętności kadry nauczycielskiej, wzbogacenia warsztatu pracy z uczniem, podniesienia umiejętności językowych nauczycieli, pomógł w umiędzynarodowieniu misji szkoły i wzmocnił poczucie przynależności uczniów do wspólnoty europejskiej. W istotny sposób wpłynął także na kształtowanie w uczniach postawy tolerancyjnej, opartej na otwartości wobec ludzi, wiedzy na temat otaczającego ich wielokulturowego świata, a nie na stereotypach i uprzedzeniach oraz zminimalizował ryzyko wykluczenia społecznego niepełnosprawnej młodzieży.

Zobacz także:

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA WROCŁAWIA

12 grudnia 2023
Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia w dniu 5.12 ...
+ czytaj więcej
Logo #LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości

8 października 2023
W roku 2022 w ramach #LaboratoriaPrzyszłości zakupiliśmy wiele atrakcyjnych s ...
+ czytaj więcej
Uczestnicy wycieczki zawodoznawczej odpoczywają przy fontannie „Walka i Zwycięstwo”.

ŚLADAMI HISTORYCZNYCH HOTELI WROCŁAWIA

23 czerwca 2023
FECDiE im ks. M. Lutra Wrocław, 2023/06/22 We Wrocławiu Branżowa Szkoła Pi ...
+ czytaj więcej