Święto Niepodległości w szkołach Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra