OBCHODY 20-LECIA EWANGELICKIEGO CENTRUM DIAKONII I EDUKACJI