Dostępność architektoniczna

Zespół szkół Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra mieści się w budynkach A, B i C przy ul. ks. Marcina Lutra 2-8.

Budynek A

 • Do budynku szkoły prowadzi ogólnodostępne wejście przez samootwierające się drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, które umożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich dostanie się do wewnątrz budynku.
 • Szkoła jest zlokalizowana na 4 poziomach (parter, I piętro, II piętro, III piętro), każdy poziom posiada korytarz główny, wzdłuż którego znajdują się pomieszczenia szkolne.
 • W budynku jest ogólnodostępna winda (od poziomu 0 do poziomu 3).
 • W środku znajdują się 2 klatki schodowe z poręczami (od poziomu 0 do poziomu 3).
 • W bloku sportowym jest duża sala i dwie szatnie z dostępem dla osób niepełnosprawnych.
 • W zdecydowanej większości korzysta się z oświetlenia elektrycznego – nawet w ciągu dnia.
 • Przy wejściu do szkoły znajduje się sekretariat, którego pracownicy są przygotowani do udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Obecnie brak jest pochylni zamontowanej przy wejściu do sekretariatu szkoły znajdującego się na parterze. Osoby niepełnosprawne mogą zakomunikować swoją obecność/chęć rozmowy poprzez dzwonek zamontowany przy schodach prowadzących do sekretariatu.
 • Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.
 • W budynku szkoły nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.
 • W okolicach budynku  nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek B

 • Szkoła mieści się na I piętrze i prowadzi do niej ogólnodostępne wejście przez samootwierające się drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, które umożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich dostanie się do wewnątrz budynku.
 • Internat mieści się na III piętrze.
 • Budynek jest 4 poziomowy, każdy poziom posiada korytarz główny (jednopoziomowy), wzdłuż którego znajdują się pomieszczenia szkolne.
 • W budynku są dwie ogólnodostępne windy (od poziomu 0 do poziomu 3).
 • W środku znajduje się 1 klatka schodowa z poręczami (od poziomu 0 do poziomu 3).
 • Na parterze przy wejściu do budynku znajduje się sekretariat, którego pracownicy są przygotowani do udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • Na III piętrze znajduje się dyżurka internatu, którego pracownicy są przygotowani do udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.
 • W budynku szkoły/internatu nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.
 • W okolicach budynku  nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek C

 • Do budynku szkoły prowadzi ogólnodostępne wejście przez samootwierające się drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, które umożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich dostanie się do wewnątrz budynku.
 • Szkoła jest zlokalizowana na 2 poziomach (parter, I piętro), każdy poziom posiada korytarz główny, wzdłuż którego znajdują się pomieszczenia szkolne.
 • Przy budynku znajduje się platforma do przemieszczania osób niepełnosprawnych (od poziomu 0 do poziomu 1), oszklona.
 • W środku znajduje się 1 klatka schodowa z poręczami (od poziomu 0 do poziomu 1).
 • W zdecydowanej większości korzysta się z oświetlenia elektrycznego – nawet w ciągu dnia.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.
 • W budynku szkoły nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.
 • W okolicach budynku  nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.