————————————————————————————————————————-

Dostepność architektoniczna

Pod patronatem i na terenie Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra, mieszczącego się przy ul. ks. Marcina Lutra 2-8 we Wrocławiu funkcjonują:
– Zespół Szkół, w skład którego wchodzi:

– Szkoła Podstawowa
– Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa
– Branżowa Szkoła I Stopnia
– Technikum Ekonomiczne
– Liceum Ogólnokształcące
– Liceum Ogólnokształcące Integracyjne
– Szkoła Przysposabiająca do Pracy

– Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin”
– Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze „Tęcza” i  „Opoka”
– Niepubliczny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
– Przedszkole „Wesołe Nutki”
– Warsztat Terapii Zajęciowej

Wszystkie powyższe jednostki mieszczą się w trzech budynkach (A, B, C). Do budynków prowadzą ogólnodostępne wejścia przez samootwierające się drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, które umożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich dostanie się do wewnątrz budynków. Budynki są wyposażone w windy (bud. A, B) oraz w platformę zewnętrzną (bud. C), umożliwiające osobom niepełnosprawnym dostanie się na wyższe piętra. W każdym z budynków są klatki schodowe z poręczami. Wszystkie poziomy, w każdym z budynków posiadają korytarze główne, wzdłuż których rozmieszczone są klasy (szkoły, przedszkole), pom. mieszkalne (DPS, Placówki, Internat). W zdecydowanej większości korzysta się z oświetlenia elektrycznego – nawet w ciągu dnia. Na teren FECDiE może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących na całym terenie Fundacji, a także nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego. Nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, zarówno na terenie Centrum jak i poza nim.

————————————————————————————————————————-