Tag Archives: uczniowie szkół przy Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW – PREMIERA SPEKTAKLU „Kopciuszek”

We wtorek  25 kwietnia 2017 roku w stołówce Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o godz. 17.00 odbyło  się

Pożegnanie Maturzystów.

Tradycyjnie, jak co roku przed maturą, pożegnaliśmy wychowanków kończących naukę w naszym Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Ekonomicznym: Annę Biernacką, Annę Grabiec, Bogumiłę Serafin i Napoleona Wieczorka.

Z tej okazji młodzież z Koła Teatralnego pod opieką pani Magdaleny Nasiek i pani Magdaleny Czechowicz przedstawiła

spektakl pt. „Kopciuszek”,

oparty na tekście Jana Brzechwy, zrealizowany w konwencji komediowej. Zabawne postacie z bajki zagrali wychowankowie Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Placówek „Tęcza” i „Opoka”.

Maturzyści ze wzruszeniem dziękowali Wychowawcom za opiekę i wsparcie w trakcie nauki i pobytu w Ośrodku, a Wychowawcy, jak co roku, prosili absolwentów o kontakt i informacje tym, co wydarzy się w ich dorosłym życiu w przyszłości. Absolwenci otrzymali nagrody, dyplomy i podziękowania za udział w konkursach, imprezach i rozmaitych działaniach w czasie ich pobytu w Ośrodku.

Statuetkę programu „Rozwinąć skrzydła”

za aktywność w okresie całego pobytu w Ośrodku otrzymała Bogumiła Serafin.

Na zakończenie spotkania pani Magdalena Czechowicz przeczytała tekst „Dezyderaty”, jako przesłanie dla młodzieży na przyszłość.

Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech
i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy
o ile to możliwe bez wyrzekania się siebie
bądź na dobrej stopie ze wszystkimi
wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie
wysłuchaj też innych, nawet tępych i nieświadomych
(…) bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia
ani też nie podchodź cynicznie do miłości
bo ona jest wieczna jak trawa
(…) przyjmij spokojnie co ci lata doradzą

z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości
jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż
drzewa i gwiazdy, masz prawo być tutaj
(…) zachowaj spokój ze swą duszą
przy całej swej złudności, znoju i rozwianych
marzeniach jest to piękny świat
jest to piękny świat…

W świetlicy Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pozostanie tableau ze zdjęciami tegorocznych absolwentów, własnoręcznie przez nich wykonane.

Zapraszamy do GALERII

WYJŚCIE NA WYSTAWĘ – KSIĘGA, KTÓRA PRZETRWAŁA WIEKI – HISTORIA BIBLII

Dnia 11 kwietnia br. uczniowie szkół Fundacji Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im ks. M. Lutra we Wrocławiu wybrali się wraz z nauczycielami na

wystawę dotyczącą historii Biblii w Kościele Chrześcijan Baptystów przy ul. Kłodnickiej 2 we Wrocławiu.

„Mieliśmy okazję zapoznać się z historią powstawania pierwszych wydań Biblii na papirusie, skórze i kamiennych tabliczkach. Przewodnik bardzo ciekawie przedstawiał młodzieży dzieje powstania poszczególnych wydań Biblii. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali przewodnika. Była to okazja do poznania różnymi zmysłami kopii oryginalnych wydań Biblii. Uczniowie również mieli możliwość sprawdzenia wagi trzydziestu srebrników, za jakiej Judasz wydał Jezusa Chrystusa, a także przekonać się, w jaki sposób wynalazek druku Gutenberga przyczynił się do rozpowszechniania Biblii i jej tłumaczeń na całym świecie. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób zapisywane były oryginalne teksty starotestamentowe i wysłuchaliśmy ciekawego wykładu.”

Zapraszamy do GALERII