Tag Archives: Aikido

IV SEMINARIUM aINkido NA RZECZ RÓWNOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

Jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych, związanych z wyjątkowymi działaniami realizowanymi przez Szkoły Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra, miało miejsce w sobotę 11 marca 2017 roku. Staż Polskiego Stowarzyszenia Aikido, który stał się już wydarzeniem cyklicznym, zbiegł się w tym roku z terminem „Drzwi Otwartych”, dzięki czemu jego uczestnikami i widzami mogli być nie tylko obecni uczniowie naszych szkół, ale również ci, którzy chcą do nas dołączyć w kolejnych latach. Staż prowadziły wielkie postacie Aikido:

  • sensei Hubert van Ravensberg – 6 dan aikido,
  • uczeń Kanetsuka sensei,
  • dyrektor techniczny Ryushinkan Aikido w Holandii
  • oraz sensei Piotr Borowski – 6 dan aikido, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Aikido „Aikikai Polska”.

Gospodarzem warsztatów była Pani dyrektor Stefania Goździk oraz trener naszej sekcji – sensei Marek Olejarnik – 4 dan aikido. Gościliśmy również pana Bartłomieja Skrzyńskiego, pełnomocnika Prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych we Wrocławiu.

Podczas ceremonii otwarcia Pani dyrektor Stefania Goździk w imieniu swoim oraz społeczności uczniowskiej podziękowała naszym gościom za kontynuowanie tej wspaniałej imprezy sportowej.
Seminarium rozpoczęło się punktualnie o godzinie 10:30 wspólną rozgrzewką. Następnie mistrzowie poprowadzili pokazy technik wykonywanych przez aikidoków.
W części warsztatowej uczniowie naszej szkoły dołączyli do zabawy i każdy z nich mógł zapoznać się z tajnikami Aikido pod nadzorem jednego z uczestników stażu.
Warsztaty zakończyły się pokazem sztuki walki mieczem IAIDO ściśle powiązanej z AIKIDO.
Staż dostarczył wszystkim jego uczestnikom niezapomnianych wrażeń oraz zainspirował do pokonywania własnych ograniczeń w życiu codziennym.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej wyjątkowej imprezy sportowej.

Z niecierpliwością oczekujemy jubileuszowego – V Seminarium aINkido na Rzecz Równości i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w 2018 roku.