Tag Archives: 3 maja 2017

NARODOWE ŚWIĘTA MAJOWE

26 kwietnia 2017r., po południu , uczciliśmy w Niepublicznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zbliżające się

Święta Majowe.

Wychowawcy i wychowankowie zebrali się uroczyście na apelu poświęconym Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi.  Odczytaliśmy również preambułę Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i zorganizowaliśmy marsz z biało-czerwonymi flagami. Przypomnijmy najważniejsze fakty:

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – święto wprowadzone w Polsce na mocy ustawy z 20 lutego 2004. Jest obchodzone między dwoma świętami państwowymi: Świętem Pracy (obchodzonym 1 maja) oraz Świętem 3 Maja.

Konstytucja 3 majaoficjalnie Ustawa rządowa, pierwsza w Europie, druga w świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawa zasadnicza, uchwalona w atmosferze zamachu stanu 3.05.1791 r. przez Sejm Czteroletni. Jej projekt powstał dzięki współdziałaniu od końca 1790 r. Stanisława Augusta Poniatowskiego ze stronnictwem patriotycznym, skupiającym znaczną liczbę posłów na sejm. Na ostateczny jej kształt wpłynęły zdobycze myśli oświecenia europejskiego w zakresie prawa, m.in. idea suwerenności narodu i koncepcja trójpodziału władz.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiejnajważniejszy akt prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, a następnie zatwierdzona na ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997r. Złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, w tym z 243 artykułów.

Popołudnie o charakterze patriotycznym miało podniosły nastrój. Szkoda tylko, że z racji deszczu uroczystość nie mogła odbyć się na świeżym powietrzu.

Młodzież wyjechała do domów, gdzie (miejmy nadzieję), świętować będzie z rodzinami w promieniach majowego słońca!

Magdalena Czechowicz