Tag Archives: Ksiądz Dyrektor Robert Sitarek

WRĘCZENIE ODZNAKI HONOROWEJ DLA ks. Dyrektora Roberta Sitarka

 

(2.02.2017r.)

był dla Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra dniem szczególnym. Z inicjatywy rodziny prof. Macieja Lisa,

Dyrektor – ks. Robert Sitarek otrzymał odznakę honorową Rzecznika Praw Obywatelskich – „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA”

Nagrodę wręczył Adam Bodnar  – obecny Rzecznik Praw Obywatelskich. Zaszczyt jaki spotkał Księdza Dyrektora nie jest dla nikogo zaskoczeniem. W ciągu parunastu lat swojej działalności na rzecz Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra dokonał wiele. Dzięki jego zaangażowaniu mury budynku przy ul. Wejherowskiej są przystosowane do prowadzenia działalności, dotyczącej edukacji, pomocy społecznej i zdrowia. Ksiądz Dyrektor Sitarek pełni pieczę nad placówkami takimi jak: Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki”, Szkoła Podstawowa Polsko-Niemiecka, Gimnazja, Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Całodobowe Placówki Szkolno-Wychowawcze typu socjalizacyjnego oraz NOSW, które od wielu lat wspierają rozwój młodzieży o różnych stopniu niepełnosprawności, a także dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych.
W ramach ECDiE  prowadzone są również – DPS „Samarytanin” i DPS „Miłosierny Samarytanin”, które zapewniają opiekę dla ludzi w podeszłym wieku i przewlekle chorych. To właśnie poprzez swoją inicjatywę i umiejętność dotarcia do społeczeństwa, Ksiądz Dyrektor Sitarek realizuje zadania, które powinny być priorytetowe dla każdego człowieka – pomoc bliźnim.

Z okazji wręczenia odznaki dla ks. Dyrektora w progach naszego Centrum gościliśmy :

 • Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Sławomira Piechotę,
 • Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu – Jacka Sutryka,
 • Wicedyrektor ds. Zarzadzania EFS Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Lillę Jaroń,
 • Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Annę Józefiak-Maternę,
 •  Emerytowanego Prezydenta Dzieła Diakonii Kościoła Ewangelickiego Niemiec –
  ks. dr Jurgena Gohde’go,
 • Zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP –
  ks. bp Waldemara Pytla,
 • Prezesa Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – ks. bp. Ryszarda Bogusza,
 • oraz wielu innych.

Więcej informacji…

Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie, a Księdzu Dyrektorowi życzymy dalszych sukcesów.