BLIŻEJ RYNKU PRACY

BLIŻEJ RYNKU PRACY

Spotkanie podsumowujące praktyki uczniów realizowane w okresie ferii letnich w ramach projektów „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w szkole Fundacji ECDiE” oraz „Utworzenie i realizacja zadań CKZiU w placówkach Fundacji ECDiE”  we Wrocławiu

 

W dniu 27 października 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Bliżej rynku pracy”. Gośćmi spotkania była Pani Aneta Fąfara założycielka Pracowni Krawieckiej – Pracownia 17 we Wrocławiu i Pani Anna Górka reprezentująca Hotel Kamienica Pod Aniołami z Wrocławia.

Spotkanie otworzył koordynator projektu Pan Jakub Pytel, a o efektach realizacji projektów i wynikach badania ankietowego uczniów po zrealizowanych praktykach opowiedziała Pani Irena Zaczkiewicz-Kląskała.  Podkreśliła wysoki poziom zadowolenia uczniów wyrażony w ankiecie badającej poziom satysfakcji po zrealizowanych praktykach zawodowych. Za satysfakcjonujący uznała wynik badania w obszarze oczekiwań. Na pytanie, które oczekiwania uczestników zostały spełnione – 65% ankietowanych wskazało wzrost poczucia samodzielności, a 60% badanych – nauczenie się nowych rzeczy. Ważne było też dla nich wynagrodzenie.  Na pytanie, które kompetencje ich zdaniem zostały poszerzone dzięki praktyce, 60% badanych wskazało kompetencje osobiste i społeczne, a 30% ankietowanych – kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

Prowadząca spotkanie nie musiała namawiać uczniów do podzielenia się swoimi wrażeniami z praktyki. Chętnie zabierali głos i dzieli się swoimi nowymi doświadczeniami. Opowiadali o zadaniach, które były im powierzane. W spontanicznych wypowiedziach nie  ukrywali poczucia dumy, że poradzili sobie w nowym środowisku, a swoim zaangażowaniem i pracowitością zyskali uznanie pracodawców. Leszek Majner pochwalił się bluzą sportową, którą uszył dla siebie podczas praktyki w Pracowni 17. Karol Dajczak, który miał za sobą praktykę w Drukarni TRIADA i w Zakładzie Poligraficznym Interpoltex Józefa Kalinowskiego zachwycał się nowoczesnym sprzetem poligraficznym i z  przekonaniem stwierdził, że raz jeszcze chętnie odbyłby tam praktykę zawodową. Uczennice Ewa Ossak i Wiktoria Szumiel nie ukrywały, że podanie karty menu swojemu pierwszemu  klientowi i przyjęcie zamówienia w kawiarni RÓWNIK, okupione zostało przyspieszonym biciem serca i koniecznością pokonania stresu ale zapewniły, że wiele je to nauczyło. Wanessa Siwek  z finezją opowiedziała o swojej roli pracownika w Dolnośląskim Centrum Medycznym w dziale kadr, wyrażając przy tym satysfakcję, że była to okazja sprawdzenia swojej wiedzy ekonomicznej i prawnej w praktyce. Inni uczniowie Kuba Wojtaszczyk, Bartosz Lenartowicz, Andrzej Smolak, Sandra Szymaniak również podkreślali, że praktyki były dla nich ważnym doświadczeniem i szkołą samodzielności. Maja Rabiega promieniała, gdy została pochwalona za talent plastyczny przez Panią Anetę Fąfara. Wyraźnie odczuć można było, że doświadczenia wyniesione z praktyki zawodowej wzmocniły uczniów i uczyniły z nich bohaterów wydarzenia.

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali charakterystyki branży krawieckiej i hotelarskiej. Panie Aneta Fąfara i Anna Górka podkreśliły znaczenie kształtowania na etapie szkolnym kompetencji społecznych, które ułatwiają kandydatom do zatrudnienia pokonywanie trudności związane z pracą zespołową oraz budowaniem dobrych realcji z innymi pracownikami. Obie Panie pytane o profil idealnego kandydata do pracy stwierdziły, że niezwykle ważna jest dokładność i rzetelność w wykonywaniu zadań zawodowych. Istotna jest też dla pracodawcy gotowość pracownika do uczenia się nowych rzeczy.

 

Na zdjęciu: Pani Anna Górka z Hotelu Kamienica Pod Aniołami
i Irena Zaczkiewicz-Kląskała-doradca zawodowy oraz uczestnicy spotkania

 

Na pytanie skierowane do uczniów, jaki profil powinien mieć idealny pracodawca – pojawiły się liczne odpowiedzi m.in. że powinien być słowny, wymagający ale również życzliwy.  Uczestników wzruszyła wypowiedź ucznia, który z pełnym przekonaniem stwierdził, że idealny pracodawca, to Pani Magda Bzduła z Drukarni WEBA, w której odbywał praktykę i poprosił o przekazanie Pani Magdzie serdecznych pozdrowień. Wypowiedź wywołała spontaniczne brawa.

Nie zabrakło pochwał dla obecnych na spotkaniu Pań Anety Fafary i Anny Górki za okazywaną cierpliwość, umiejętność przekazywania wiedzy zawodowej i motywowanie do dobrej pracy, a na pożegnanie wręczono naszym Gościom drobne pamiątki wykonane przez uczniów.  Spotkanie zakończono pamiątkowym zdjęciem.

 

Na zdjęciu: uczestnicy spotkania „Bliżej rynku pracy” w dniu 27.10.2022r.

 

Podsumowanie praktyk 2020-2022

 

Przygotowanie tekstu:
doradcy zawodowi – Aleksandra Grobelna i Irena Zaczkiewicz-Kląskała

 

Zobacz także:

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA WROCŁAWIA

12 grudnia 2023
Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia w dniu 5.12 ...
+ czytaj więcej
Logo #LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości

8 października 2023
W roku 2022 w ramach #LaboratoriaPrzyszłości zakupiliśmy wiele atrakcyjnych s ...
+ czytaj więcej
Uczestnicy wycieczki zawodoznawczej odpoczywają przy fontannie „Walka i Zwycięstwo”.

ŚLADAMI HISTORYCZNYCH HOTELI WROCŁAWIA

23 czerwca 2023
FECDiE im ks. M. Lutra Wrocław, 2023/06/22 We Wrocławiu Branżowa Szkoła Pi ...
+ czytaj więcej