„WZOROWY PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ – MOJE PRZYSZŁE STANOWISKO PRACY”

„WZOROWY PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ – MOJE PRZYSZŁE STANOWISKO PRACY”

Ogłoszenie wyników

Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych BRANŻOWEJ  SZKOŁY  I STOPNIA w zawodzie: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej  przeprowadził KONKURS, który odbył się  w dwóch etapach:

– część pisemna w dniach od 10.05.2022– 13.05.2022 r.
– część praktyczna od  16.05.2021 – 31.05.2022 r.

W konkursie udział wzięli uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej: 1a; 2a,3a, 3b, 3d.

Etap I konkursu obejmował test pisemny składający się z 50 pytań (zadań zamkniętych) sprawdzających wiadomości i umiejętności z przedmiotów zawodowych w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, maksymalna liczba punktów, jaką może zdobyć uczestnik Konkursu w tym etapie wynosi 50.

Etap II konkursu obejmował sprawdzenie umiejętności ucznia w zakresie

 • prezentacji profesjonalnego wizerunku zawodowego (strój służbowy i postawa zawodowa ) – autoprezentacja,
 • prezentacji zakresu obowiązków na stanowiskach pracy w służbie pięter – pokojowej oraz elementy wykonania w pracowni zawodowej,
 • prezentacji zakresu obowiązków na stanowiskach pracy w służbie parterowej.

W tym etapie Konkursu uczestnik mógł otrzymać maksymalnie 60 punktów.

Uczestników obowiązywał strój właściwy dla hotelarza przez cały czas trwania II etapu konkursu.

Gratulujemy wszystkim uczniom i ogłaszamy iż:
1 miejsce zajęła  
Patrycja Blaut kl. 3d

2 miejsce  zajęli ex aequo
  Tomasz Palewski-Sala kl. 3a, Andżelika Wanczura kl.3d

3 miejsce zajęli ex aequo
 Patryk Dymek kl.3a, Jakub Szczypkowski kl.3d

Celem udziału uczniów w  szkolnym  konkursie „Wzorowy pracownik pomocniczy obsługi hotelowej” było:

 • Podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
 • Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem.
 • Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz współzawodnictwa między klasami i uczniami.
 • Integracja środowiska szkolnego.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
 • Rozwinięcie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
 • Zwiększenie zaangażowania uczniów w naukę oraz zwiększenie motywacji do uzyskania kwalifikacji zawodowych.
 • Kształtowanie wzorców wychowawczych i właściwej postawy zawodowej.

Rozdanie nagród i dyplomów nastąpiło na zakończenie roku szkolnego 2021/2022 na auli oraz w poszczególnych klasach z wychowawcami.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Zapraszamy do GALERII

 

Dyrekcja Szkoły oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych

Zobacz także:

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA HASTON CITY HOTEL WROCŁAW

29 czerwca 2022
Uczniowie BS I stopnia,  klasa 1 a pracownik pomocniczy obsługi hotelowej odwi ...
+ czytaj więcej

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA HOTEL PLATINUM PALACE WE WROCŁAWIU

28 czerwca 2022
W czerwcu  2022 r.  uczniowie z Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie pracow ...
+ czytaj więcej

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA DO STAREJ BIBLIOTEKI I POWITANIE LATA

27 czerwca 2022
W dniu 21.06.2022 r. odbyła się wycieczka dla uczniów BS I st. w zawodzie pra ...
+ czytaj więcej
Zmień rozmiar czcionki
Contrast