AND YOU CAN BECOME ST. Claus!

AND YOU CAN BECOME ST. Claus!

To szczera prawda! Przekonaliśmy się o tym odwiedzając mieszkańców Schroniska im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Strzegomskiej 9 we Wrocławiu. Dnia 15 stycznia 2019 roku, w ramach akcji charytatywnej Klubu Aktywności Społecznej „KAS” pod hasłem „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”, przywieźliśmy zebrane w okresie Świąt Bożego Narodzenia dary, za które wszystkim Darczyńcom bardzo dziękujemy.

Panie: Marzena Podraza, Dorota Brożek i Magdalena Czechowicz oraz panowie- Adam Świder i Paweł Kupczyk wraz z uczniami naszych Szkół, dziećmi i młodzieżą Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Placówek „Tęcza” i „Opoka” wspólnie z mieszkańcami i Kierownikiem Schroniska, panią Małgorzatą Wróblewską, odśpiewali piękne polskie kolędy. Święty Mikołaj w osobie Patryka Kupś (w tej roli po  raz czwarty), rozdał czekoladowe mikołaje oraz przygotowane paczki. Odczytano także opowieść „Święta noc” Adalberta Stiftera.

Usłyszeliśmy w niej niezapomniane słowa: „Dzieciątko Jezus często posyła jednego ze swych złotych koników, które wożą Je po nieboskłonie z wieścią, że nastał czas obdarowywania”. Był to dla nas wszystkich taki właśnie czas. Spotkanie zakończyliśmy wspólną zabawą z nagrodami polegającą na odgadywaniu zimowych zagadek oraz wykonaniem grupowego, pamiątkowego zdjęcia. Wierzymy, że idea dzielenia się z innymi zaowocuje kolejnymi spotkaniami w atmosferze ciepła, radości i wzajemnej życzliwości.

Magdalena Czechowicz

Zapraszamy do GALERII

Fot. Marzena Podraza i Magdalena Czechowicz

Zobacz także: