CZYTADEŁKO 2018

CZYTADEŁKO 2018

Konkurs pięknego czytania „Czytadełko 2018’ Irena Sendlerowa- mój bohater” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka -> KLIK

„Obruszyłaby się, gdyby nazwać ją bohaterką. Niech więc będzie społeczniczka. Uratowała 2,5 tys. żydowskich dzieci. Nie sama – zawsze to podkreślała. W czasie wojny i okupacji marzyła, aby mieć suche buty. Interesowała się polityką, historią i człowiekiem.”

Agnieszka Warnke, sierpień 2017

Dnia 23 kwietnia 2018r. , o godzinie 16.30, odbyła się XII edycja konkursu pięknego czytania „Czytadełko 2018’ Irena Sendlerowa- mój bohater”, poświęcona Tej właśnie wspaniałej postaci. W konkursie, który objęty został honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Pana Marka Michalaka, wzięła udział młodzież z Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Tęcza” i „Opoka” Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu. Z przyjemnością powitaliśmy szanowne Jury w składzie: Pani Kierownik Agnieszka Gulanowska (Przewodnicząca Jury), Pani Joanna Korsan (pracownik Biblioteki szkolnej), Pan Samuel Gogółka (wolontariusz) oraz Pani Magdalena Nasiek(wychowawca).

Pani Magdalena Czechowicz, pedagog, wychowawca i organizator konkursu- powitała wszystkich serdecznie oddając głos Pani Kierownik Ośrodka, Agnieszce Gulanowskiej. Uroczystemu otwarciu towarzyszyły ciepłe słowa listu Rzecznika Praw Dziecka, pana Marka Michalaka kierowane do organizatorów i uczestników konkursu, za które serdecznie dziękujemy! Wychowankowie grupy pierwszej, pod opieką wychowawców przygotowali piękne prace plastyczne z wizerunkiem Ireny Sendlerowej, tworzące wystawę konkursową.

Młodzież biorąca udział w konkursie odczytywała kolejno fragmenty wzruszającej książki pod tytułem „Listy w butelce. Opowieść o Irenie Sendlerowej” autorstwa Anny Czerwińskiej-Rydel, wydanej z okazji Roku Ireny Sendlerowej w Polsce. Oto jej fragment:

Pewnego dnia 1941 roku siostra Jolanta zrozumiała, że to, co robi dla zamkniętych w getcie przyjaciół, nie wystarczy, aby ich ocalić. „Będę pomagać inaczej”, postanawia i narażając życie swoje i ogromnej siatki ludzi, którzy myślą jak ona, codziennie ratuje kilkoro dzieci. Lista ich imion, umieszczona w zwykłej butelce po mleku, którą Jolanta zakopuje pewnego dnia pod jabłonką, liczy … niemal dwa i pół tysiąca dzieci! „Ja tylko próbowałam żyć po ludzku … To przecież nic takiego. Każdy by tak zrobił. Trzeba podać rękę tonącemu. Nawet jeśli nie umie pływać, zawsze jakoś można pomóc. Nauczył mnie tego tatuś …”

Obejrzeliśmy również dwa krótkie filmy dokumentujące życie i działalność Pani Ireny Sendlerowej. Była to dla nas pouczająca lekcja historii i człowieczeństwa. Bo cóż więcej można zrobić dla drugiego człowieka, niż ratować go od śmierci narażając własne życie?

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Oto lista laureatów:

I miejsce: KAMIL DOLIŃSKI (GRUPA 5)

II miejsce: FILIP BODAJ (GRUPA 6)

III miejsce: KATARZYNA KOPREK

Wyróżnienia: członkowie GRUPY 1, DAGMARA KOWALEWICZ (GRUPA 2), PAULINA WILK (PLACÓWKA „TĘCZA”), DELFINA MITKA(PLACÓWKA „OPOKA”), DAMIAN ROGUZ (GRUPA 4).

Serdecznie gratulujemy wszystkim występującym w tegorocznej edycji konkursu!

Magdalena Czechowicz

Zapraszamy do GALERII

Zobacz także: