DAY OF SENIOR …

…W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ “MIŁOSIERNY SAMARYTANIN”

Z okazji Dnia Seniora w dniu 13 września 2018 roku o godz. 16.15, w DPS “Miłosierny 

Samarytanin” przy ulicy ks. Marcina Lutra we Wrocławiu odbyło się spotkanie młodzieży z NOSW i Placówek “Tęcza” i “Opoka” z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej.

Młodzież wręczyła Seniorom laurkę z życzeniami: “Szczęścia, Zdrowia i Pogody Ducha!”. Wychowankowie gr. 1 NOSW Sebastian Baran i Marta Justyniarska zatańczyli  do melodii z piosenki “Ona tańczy dla mnie” i zaśpiewali piosenkę z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego “Pięknie żyć”, pani Magdalena Czechowicz czytała fragment książki Jerzego Bralczyka “500 zdań polskich” pt.:  “Upływa szybko życie”.

Reprezentantka Seniorów serdecznie podziękowała młodzieży za laurkę i życzenia. Goście otrzymali od Seniorów pyszną czekoladę.

W spotkaniu uczestniczyli wychowankowie grupy z NOSW w Fundacji ECDiE: Wiktoria Izakiewicz, Martyna Jaworska, Marta Justyniarska, Agata Kolasa, Sebastian Baran, Rafał Mierzwiak, podopieczni Placówek: Gabriela Wojtaszczyk z “Opoki”, Arkadiusz Maliszewski  z “Tęczy” oraz wychowawczynie NOSW: pani Magdalena Czechowicz i pani Magdalena Nasiek.

Zapraszamy do GALERII   

                                                                     Tekst:  Magdalena Nasiek

STATEMENT

OŚWIADCZENIE

W związku z dokonanymi w ostatnim czasie przez Pawła Bednarza, działającego w imieniu własnym oraz za pośrednictwem kierowanej przez niego Fundacji im. Dobrego Pasterza w Sosnowcu, bezprawnymi atakami na Całodobową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu socjalizacyjnego OPOKA we Wrocławiu, Zarząd Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu, prowadzącej tę Placówkę oświadcza, co następuje:

Wszystkie zarzuty stawiane Placówce OPOKA i jej pracownikom przez Pawła Bednarza są nieprawdziwe i zniesławiające. Wbrew oszczerczym sugestiom tego człowieka nasza Fundacja nie jest instytucją adopcyjną, nigdy nie pobierała żadnych finansowych gratyfikacji związanych z jakimkolwiek postępowaniem adopcyjnym. Wszelkie działania naszej Fundacji, w tym Placówki OPOKA, zawsze były i są transparentne i zgodne z obowiązującym prawem. W zakresie wykonywania statutowych obowiązków podlegamy nadzorowi m.in. ze strony Wojewody Dolnośląskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu nie może się jednak publicznie wypowiadać co do faktycznej i prawnej sytuacji naszych wychowanków ze względu na prawny obowiązek zapewnienia ochrony ich danych osobowych. Jednak wszelkie informacje na ten temat mogą zostać udostępnione uprawnionym do tego organom władzy publicznej.

Ataki Pawła Bednarza są bezprawne. Niestety, wywołują one mylne wrażenie istnienia po naszej stronie nieuczciwych działań, co może skutkować utratą społecznego zaufania do realizacji statutowej misji Fundacji. Dlatego też Fundacja podjęła działania przewidziane przepisami polskiego prawa zmierzające do ochrony wizerunku i godności Fundacji, jej wychowanków i osób pracujących na jej rzecz.

Wrocław, dnia 25 lipca 2018 r.

WELCOME TO THE PNSP!

Zapraszamy do

Polsko-Niemieckiej Szkoły Podstawowej

przy ul. ks. Marcina Lutra 2-8 we Wrocławiu

(dawniej ul. Wejherowska 28).

Mamy jeszcze wolne miejsca we wszystkich klasach (I – VIII).

Przyjazna i bezpieczna Szkoła podejmuje działania, które mają na celu uczestniczenie w wielu projektach i programach, aby jak najpełniej wykorzystać te możliwości, jakie otwiera przed uczniami przynależność Polski do Unii Europejskiej i współpraca ze szkołami partnerskimi w krajach sąsiadujących z naszą Ojczyzną.

Proponuje też uczniom ciekawe i zgodne z ich potrzebami sposoby spędzania wolnego czasu oraz rozwijania własnych zainteresowań w ramach różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.

 

Szczegółowe informacje:

SEKRETARIAT SZKOŁY:

TEL.(71) 78-23-740

Zapraszamy!

 

HOLIDAYS

Dzisiaj minął ostatni przedszkolny dzień przed dwutygodniową, a dla niektórych przedszkolaków nawet dłuższą przerwą wakacyjną. 20 i 21 czerwca dzieci uroczyście pożegnały rok przedszkolny, a najstarsze przedszkolaki na zawsze rozstały się z przedszkolem. Wszystkim życzymy wspaniałych wakacji!

Zapraszamy do GALERII

WELCOME HOLIDAY!

Słońce grzeje coraz mocniej, rozleniwia i starszych i młodszych. To znak, że zbliżają się upragnione wakacje- czas wypoczynku i beztroski, bez porannej pobudki w Ośrodku, zeszytów i szkolnego dzwonka… 20 czerwca 2018 roku spotkaliśmy się w parku naszej Fundacji, aby podsumować mijający, pracowity rok szkolny. Młodzież z Ośrodka i zaprzyjaźnionych Placówek z uśmiechem na twarzy odbierała pamiątkowe dyplomy i upominki z rąk Pani Kierownik i wychowawców. Dzieci z „Tęczy” i „Opoki” przy akompaniamencie gitary odśpiewały pięknie z paniami studentkami „Lato, lato”

Z łezką w oku żegnali się z nami tegoroczni Absolwenci, niektórzy powrócą we wrześniu jako uczniowie nowych szkół. Damian Roguz zaśpiewał wszystkim wakacyjną piosenkę i wręczył Pani kierownik puchar „Dla Najlepszych Wychowawców”, który bardzo nas zadziwił i sprawił wiele radości. Statuetka programu „Rozwinąć Skrzydła” powędrowała do rąk Magdaleny Firlej i Huberta Sosina. Gratulujemy najbardziej aktywnym wychowankom! W naszych wspomnieniach pozostanie także piknikowy grill i pamiątkowe zdjęcie z napisem „WAKACJE”.

Dziękując za ten wspólny rok, życzymy wszystkim Dzieciom, Młodzieży, Wychowawcom i Przyjaciołom – dobrego wypoczynku, zdrowych i pełnych tylko dobrych chwil wakacyjnych przygód. Za radą autora wiersza, nie zapominajcie o walizce(ewentualnie plecaku), które czekają cały rok na swoje pięć minut!

Walizka
Przede wszystkim
Walizki
Nie są po to by stać.
Lubią ciągłe podróże;
Lubią być jak najdłużej
Spakowane po brzegi.

Czy to podróż daleka,
czy też nie!
całkiem bliska;
Tak jak piesek
na ciebie
grzecznie czeka walizka.

Zawsze chętna, gotowa
ruszyć w podróż,
w nieznane.
Ale z kim? Nie wiadomo?
Jak to z kim?
Razem z panem.

Agnieszka Gulanowska, Magdalena Czechowicz, Adam Kurlapski

Zapraszamy do GALERII

OPENING OF THE PRE-ACTIVE THERAPY WORKSHOP “PRZYSTAŃ”

12 maja 2018 w auli Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra odbyło się uroczyste otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przystań”.

WTZ “Przystań” jest nową na mapie Wrocławia placówką dla osób z niepełnosprawnością. Mieści się w budynkach Fundacji. Jest przystosowany do potrzeb 50 osób z różnymi niepełnosprawnościami. Prowadzi pracownie ceramiki, plastyki, stolarki, krawiectwa, wyrobu biżuterii, ogrodnictwa, technik komputerowych, teatru, filmu, fotografii i muzyki. Ważnym elementem pracy placówki są pracownie aktywizacji zawodowej, trenera pracy oraz psychologa.

W uroczystości wzięli udział: Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Ks. Waldemar Pytel, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia pan Jacek Sutryk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Anna Józefiak-Materna, Zastępca Dyrektora MOPS ds. Osób z Niepełnosprawnością i świadczeń pan Andrzej Mańkowski i wielu innych gości, a przede wszystkim – uczestnicy WTZ i ich rodzice.

Uroczystość poprowadzili Rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych pan Bartłomiej Skrzyński oraz Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przystań” pan Adrian Tylipski.

Uświetnił ją koncert organowy w wykonaniu pana Dominika Felkle, absolwenta Polsko-Niemieckiej Szkoły Podstawowej i Ewangelickiego Instytutu Muzyki Sakralnej, studenta medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uczestnicy Warsztatu z uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy zaśpiewali dwie piosenki: „Pięknie żyć” Ryszarda Rynkowskiego oraz „Z tyłu chmur” Piotra Bukartyka. Towarzyszyli im terapeuci pani Karolina Szmaj, pan Jakub Marszałek, pani Klaudia Budner, nauczycielka SPP. Zaprezentowano również film w reżyserii pani Joanny Majewskiej, która w WTZ jest instruktorem terapii zajęciowej oraz twórcą Telewizji Przystań.

Kierownik WTZ pan Adrian Tylipski złożył podziękowania i wręczył upominki – prace wykonane w pracowni ceramicznej WTZ – osobom, które przyczyniły się do powstania placówki: pani Katarzynie Majchrzak, Kierownikowi działu adaptacji osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Kamili Kołakowskiej, Zastępcy Kierownika oraz Panu Tomaszowi Zdobylakowi, Kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej „Muminki” Fundacji im. św. Brata Alberta, a także Pracownikom Fundacji.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali ksiądz Biskup Waldemar Pytel, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych pan Jacek Sutryk i Prezes Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji Ksiądz Robert Sitarek. Goście zwiedzili pracownie WTZ, gdzie mieli okazję spotkać się z uczestnikami i ich rodzicami oraz terapeutami. Udzielali też wywiadów reporterom Telewizji Przystań.

Więcej informacji:

FACEBOOK -> KLIK

Wiadomości z Wrocławia -> KLIK

Zdjęcia: WTZ „Przestań” -> KLIK

Adrian Tylipski

END OF SCHOOL YEAR 2017/2018

22 czerwca 2018 r. w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Przysposabiającej do Pracy. Po przemówieniu Pana Dyrektora Tylipskiego rozpoczęło się rozdanie świadectw, nagród i dyplomów uczniom kończącym w tym roku szkołę. Nie zabrakło również podziękowań dla rodziców za całoroczną współpracę z SPP. Punktem artystycznym było wystąpienie wokalne dwóch uczennic- Wiktorii z klasy 1 oraz Asi, tegorocznej absolwentki. Uczennice zostały przygotowane do występu przez p. Iwonę Sobańską i p. Klaudię Budner. Na zakończenie zaprezentowano film z udziałem uczniów, który przygotowały p. Basia Patoła oraz p. Iwona Sobańska.

Dziękujemy za rok szkolny 2017/2018 i życzymy udanych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu!

Tekst i zdjęcia: Patrycja Adamaszek

Zapraszamy do GALERII

FACEBOOK -> KLIK