AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW FUNDACJI CZYLI BLIŻEJ RYNKU PRACY

AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW FUNDACJI CZYLI BLIŻEJ RYNKU PRACY

W dniu 18 listopada 2021 r. doradczynie zawodowe Panie Aleksandra Grobelna i Irena Zaczkiewicz-Kląskała zorganizowały spotkanie uczestników projektu „Utworzenie i realizacja zadań w ramach CKZiU w placówkach Fundacji ECDiE” i „Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach Fundacji ECDiE” aktualnie realizowanych w szkołach Fundacji ECDiE.  W wydarzeniu, którego celem było podsumowanie praktyk zawodowych, wzięli udział uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia, dwóch pracodawców oraz koordynator projektów Pan Jakub Pytel. Zebrani wysłuchali wystąpienia Pani Ireny Zaczkiewicz-Kląskały, która poinformowała o przebiegu praktyk, wynikach badania ankietowego na temat poziomu satysfakcji z odbytych praktyk  oraz wydarzeniach w ramach Punktu Informacji Kariery.

Kluczową częścią spotkania były wypowiedzi uczennic i uczniów dotyczące ich doświadczeń podczas wakacyjnej pracy. Uczniowie technikum ekonomicznego Wiktor Kędzia, Daniel Kocur, Natalia Łubkowska, Krzysztof Młynarczyk, Małgorzata Noga, Izabela Wolniaczyk – oraz Andżelika Wanczura, Bartosz Wankowski, Aleksandra Piaskowska, Leszek Majner – uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, opowiedzieli o miejscu odbywania praktyki, powierzonych im zadaniach, a także o tym, jak czuli się w roli pracowników. Nie żałowali swojej decyzji i czasu wakacyjnego na pracę. Wszyscy potwierdzili, że praktyka stwarza możliwość nabycia nowych umiejętności i przyjrzenia się sobie z innej perspektywy. Zwrócili uwagę na poszerzenie swojej wiedzy, umiejętności interpersonalnych oraz satysfakcję z zarobienia swoich pierwszych pieniędzy. O tym, że dobrze czuli się w roli pracowników może świadczyć ich deklaracja, że ponownie skorzystaliby z takiej możliwości. Wyniki ankiety potwierdziły słowa praktykantek i praktykantów – bardzo zadowoleni z odbycia praktyki to 64,7% badanych, zadowolonych 35,3%, a z możliwości ponownego odbycia praktyk skorzystałoby bardzo chętnie 70,6%, zastanowiło się nad taką możliwością 17,6%, tylko 1 osoba nie chciałaby pracować w czasie wakacji.

Zdjęcie 1 i 2: Uczniowie dzielą się swoimi wrażeniami po odbytych praktykach w ramach projektów

Dużą ciekawość uczniów wzbudziła toga Pani Wandy Fok, właścicielki Centrum Odzieżowego „Wanda” we Wrocławiu, pracodawczyni u której dwóch uczniów odbyło praktykę zawodową. Pani Wanda Fok, wyjaśniła z jakich elementów składa się jej strój, w którym wystąpiła i że wiąże się z tytułem Starszej Cechu. Podziękowała za zaproszenie i podkreśliła, że w zawodzie krawiec liczą się nie tylko umiejętności, ale pasja i zaangażowanie. Od swojej byłej praktykantki odebrała uroczy, własnoręcznie wykonany prezent  – gwiazdkę, którą można powiesić na choince.

Zdjęcie 3 i 4: Starsza Cechu –  Pani Wanda Fok w todze Cechu Odzieżowo-Włókienniczego wraz z uczestnikami spotkania

Kolejny gość, Pani dyrektor pięciogwiazdkowego hotelu The Granary La Suite we Wrocławiu, Karolina Kocyłowska, opowiedziała o zawodach możliwych do wykonywania w hotelu. Nie kryła, że jest to praca wymagająca szczególnych cech, a do najważniejszych zaliczyła otwartość na drugiego człowieka i gotowość służenia mu pomocą. Pochwaliła uczniów za wzorową pracę podczas praktyki zawodowej.

Zdjęcie 5 i 6: Pani Karolina Kocyłowska dyrektor hotelu The Granary La Suite we Wrocławiu i uczestnicy spotkania

Na zakończenie zrobiono pamiątkowe zdjęcie, a organizatorki podziękowały pracodawcom i uczniom za udział w spotkaniu.

Zdjęcie 7: Uczniowie, którzy odbyli praktyki zawodowe, pracodawcy i koordynator projektów

 

Przygotowanie tekstu – Aleksandra Grobelna i Irena Zaczkiewicz-Kląskała

Zobacz także:

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA WROCŁAWIA

12 grudnia 2023
Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia w dniu 5.12 ...
+ czytaj więcej
Logo #LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości

8 października 2023
W roku 2022 w ramach #LaboratoriaPrzyszłości zakupiliśmy wiele atrakcyjnych s ...
+ czytaj więcej
Uczestnicy wycieczki zawodoznawczej odpoczywają przy fontannie „Walka i Zwycięstwo”.

ŚLADAMI HISTORYCZNYCH HOTELI WROCŁAWIA

23 czerwca 2023
FECDiE im ks. M. Lutra Wrocław, 2023/06/22 We Wrocławiu Branżowa Szkoła Pi ...
+ czytaj więcej