ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy do złożenia oferty na zrealizowanie dostawy wyposażenia meblowego do pracowni matematycznych oraz chemicznej.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków nauki w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt cyfrowy i dydaktyczny dwóch pracowni cyfrowych i matematycznych, chemicznej oraz przyrodniczej, a także kompleksowego wyposażenia pracowni gastronomicznej celem utworzenia w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 7.2 (poddziałanie 7.2.2).

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uprzejmie prosimy o przesłanie ofert do 12 lutego 2021 r.

Zobacz także:

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

5 lipca 2021
Z przyjemnością informujemy, iż uczniowie szkół prowadzonych przez Fundacj ...
+ czytaj więcej

WROCŁAW BEZ BARIER

28 kwietnia 2021
Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra oraz Pre ...
+ czytaj więcej

SZACOWANIE

4 stycznia 2021
    W związku z realizacją projektu pn.: „Klub Seniora jak ...
+ czytaj więcej
Zmień rozmiar czcionki
Contrast