Nasze placówki edukacyjne

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra kształci młodzież z całej Polski w wieku od 12 do 24 roku życia. Edukacja prowadzona jest na poziomie gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym w publicznych, bezpłatnych szkołach specjalnych, tj. w: Gimnazjum Integracyjnym, Gimnazjum Specjalnym,  Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Ekonomicznym, a także w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

W ramach FEDiE funkcjonują również szkoły niepubliczne:  Polsko-Niemiecka Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki”.